Toyota - Innova : 2017


...
Body Kits : 2017

ชุดแต่งรอบคัน

1) สเกิร์ตหน้า 2 ชิ้น

2) สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น

3) สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น

รับประกันงานสี 1 ปีเต็ม 
ชิ้นงานผลจากABS 100%

2023-03-10 09:36:19

...
01 Bug Shield Guard : 2017

กันแมลง ใหญ่

สีดำ หรือ สีตามตัวรถ

2022-04-29 05:57:06

...
02 Weather Guard : 2017

กันสาด ทรงปกติ

สีดำ หรือ สีตามตัวรถ

2022-04-29 05:59:18

...
03 Weather Guard (TRD Style) : 2017

กันสาด ทรงTRD 

สีดำ หรือ สีตามตัวรถ

2022-04-29 06:00:02

...
04 Cargo Tray : 2017

 ถาดวางของท้ายรถ ไซร์ S

2022-04-29 06:00:54

...
05 Head Lamp Cover : 2017

ครอบไฟหน้า 

(โครเมี่ยม / สี / คาร์บอน)

2023-03-10 09:01:59

...
06 Tail Lamp Cover : 2017

ครอบไฟท้าย 

(โครเมี่ยม / สี / คาร์บอน)

2023-03-10 09:02:57

...
07 Mirror Cover : 2017

ครอบกระจกมองข้าง

(โครเมี่ยม / สี / คาร์บอน)

2023-03-10 09:05:57

...
08 Door Handle Inner : 2017

ถาดรองมือเปิดประตู

(โครเมี่ยม / สี / คาร์บอน)

2023-03-10 09:08:17

...
09 Tank Cover : 2017

ครอบฝาถังน้ำมัน

(โครเมี่ยม / สี / คาร์บอน)

2023-03-10 09:09:17

...
10 License Plate Frame : 2017

แผ่นรองป้ายทะเบียน 

(โครเมี่ยม / สี / คาร์บอน)

2023-03-10 09:12:11

...
11 Rear Bumper Step Cover : 2017

กันรอยท้าย 

(โครเมี่ยม / สี / คาร์บอน)

2023-03-10 09:15:39

...
12 Front Grill Cover (2 pcs) : 2017

ครอบกระจังหน้า (2 ชิ้น)

(โครเมี่ยม / สี / คาร์บอน)

2023-03-10 09:19:59

...
13 Front Lower Grill Trim (5 pcs) : 2017

คิ้วช่องลมล่าง (5ชิ้น)
(โครเมียม / สี / คาร์บอน)

2023-03-10 09:22:10

...
14 Side Molding Guard with Chrome : 2017

กันกระแทกข้างประตู 

มีโครเมียม

2023-03-10 09:34:39

...
15 Fender Flares : 2017

คิ้วล้อ 3"
4ชิ้น

2023-03-10 09:38:43

...
16 Fender Flares V2 with Nuts (6pcs.) : 2017

คิ้วล้อ มีน๊อต 

(6ชิ้น)

2023-03-10 09:42:46