Chevrolet - Cruze : 2013


...
Body Kits GT V1 Style : 2013

ชุดแต่งรอบคัน ทรง GT

1.) สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น มีไฟ DRL

2.) สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น 

3.) สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น

ชิ้นงานผลิตจาก ABS 100% 

2021-12-08 08:44:51

...
Body Kits Sport-R Style V2

ชุดแต่งรอบคัน ทรง Sport - R

1.) สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น

2.) สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น 

3.) สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น

ชิ้นงานผลิตจาก ABS 100% 

2021-12-08 08:46:41