Isuzu - D-Max : 2023


...
Body Kits <2WD> 4dr : 2023

ชุดแต่งรอบคัน รุ่น 4 ประตู ตัวเตี้ย

1.) สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น

2.) สเกิร์ตหลัง 2 ชิ้น

3.) สเกิร์ตข้าง 4 ชิ้น

3.) แผ่นปิดท้าย 1 ชิ้น

ชิ้นงานผลิตจาก ABS 100%

2024-05-17 05:23:35

...
01 Bug Guard (Big Size) : 2023

กันแมลง ใหญ่ 

(สีดำ หรือ สีตามตัวรถ)

2024-02-01 09:00:15

...
03 Head Lamp Cover : 2023

ครอบไฟหน้า 

(โครเมียม / สี / คาร์บอน)

2024-02-01 09:02:00

...
05 Tail Lamp Cover TOP : 2023

ครอบไฟท้าย รุ่นท็อป

(โครเมียม / สี / คาร์บอน)

2024-02-01 09:02:57

...
24 Front Grill Cover (4 pcs) : 2019

ครอบกระจังหน้า 

(4 ชิ้น)

2024-02-01 09:04:12

...
15 Tail Gate Handle Cover : 2023

ครอบมือจับกระบะท้าย <2ชิ้น> รุ่นไม่มีกล้อง  

(โครเมียม / สี / คาร์บอน)

2024-02-29 06:01:23

...
02 Weather Guard : 2023

กันสาด ทรงปกติ <รุ่นแค๊ป หรือ 4ประตู> 

(สีดำ หรือ สีตามตัวรถ)

2024-02-29 06:08:48

...
08 Side Mirror Cover : 2023

ครอบกระจกมองข้าง 

(โครเมียม / สี / คาร์บอน)

2024-02-29 06:10:27

...
09 Door Handle Inner : 2023

ถาดรองมือเปิดประตู 

<รุ่นแค๊ป หรือ 4ประตู> 

(โครเมียม / สี / คาร์บอน)

2024-02-29 06:11:25

...
10 Door Handle Cover : 2023

ครอบมือจับประตู

<รุ่นแค๊ป หรือ 4ประตู>

(โครเมียม / สี / คาร์บอน

2024-02-29 06:13:49

...
11 Tank Cover high lift : 2023

ครอบฝาถังน้ำมัน สูง 

(โครเมียม / สี / คาร์บอน)

2024-02-29 06:15:43

...
12 Tank Cover low lift : 2023

ครอบฝาถังน้ำมัน เตี้ย 

(โครเมียม / สี / คาร์บอน)

2024-02-29 06:20:15

...
33 Door Handle Bowl : 2023

เบ้ารองมือเปิดประตู

<รุ่นแค๊ป หรือ 4ประตู>

(โครเมียม / สี / คาร์บอน)

2024-02-29 06:22:25

...
13 Side Mirror Cover : 2023

ครอบกระจกมองข้าง แบบเต็ม

(โครเมียม / สี / คาร์บอน)

2024-02-29 06:26:28

...
13 Side Mirror Cover (Lower) : 2023

ครอบกระจกมองข้าง ตัวล่าง

(โครเมียม / สี / คาร์บอน)

2024-04-29 09:16:43

...
04 Tail Lamp Cover : 2023

ครอบไฟท้าย รุ่นท็อป

(ผิวดำ)

2024-05-14 08:39:31

...
14 Rear pick up cover : 2023

กันรอยท้ายกระบะ

(ผิวส้ม / สี /คาร์บอน)

2024-05-14 10:17:14