Ford - FORD Focus : 2012


...
01 Weather Guard : 2012

กันสาด ทรงปกติ <รุ่น4 และ 5ประตู>

(สีดำ หรือ สีตามตัวรถ)

2022-07-29 06:09:29

...
02 Cargo Tray (Hatchback) : 2012

ถาดวางของท้ายรถ 

รุ่น 5 ประตู

2022-07-29 06:12:53

...
03 Cargo Tray (Sedan) : 2012

ถาดวางของท้ายรถ 

รุ่น 4 ประตู 

2022-07-29 06:14:57

...
13 Body Kits OEM : 2012

ชุดแต่งรอบคัน OEM

1.) สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น

2.) สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น

3.) สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น

ชิ้นงานผลิตจาก ABS 100% 

2022-07-29 06:17:48